Aktualności


Komunikat o przerwie w dostawie wody do miejscowości Nowa Sarzyna oraz Jelna-Judaszówka


17.06.2020 r. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkłych

W związku z faktem, że od 1 lipca 2020 r. Gmina Nowa Sarzyna nie będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, na właścicielach tych nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Wobec powyższego Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. informuje oraz zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszym zakładem.

Poniżej przedstawiamy:

 • cennik plik PDF
 • wniosek o zawarcie umowy plik PDF
 • wzór umowy plik PDF
 • harmonogram plik PDF

 • Osoby do kontaktu:
  Pan Piotr Rejman tel. 17 241 35 75 wew. 41
  Pani Ewa Siedlecka tel. 17 241 35 75 wew. 70


  12.02.2020 r. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia

  Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia - etap I”.

  Informacje o projekcie  04.12.2018 r. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach stacji uzdatniania wody na terenie gminy Nowa Sarzyna

  Informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach SUW”.

  Informacje o projekcie  02.10.2017r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Informujemy, że w dniu 25.09.2017r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna”.

  Więcej o operacji  24.04.2017r. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Nowa Sarzyna

  Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa pierwsza” i „Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa druga”.

  Więcej o projekcie dla grupy pierwszej

  Więcej o projekcie dla grupy drugiej