Aktualności


04.12.2018 r. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach stacji uzdatniania wody na terenie gminy Nowa Sarzyna

Informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach SUW”..

Informacje o projekcie02.10.2017r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Informujemy, że w dniu 25.09.2017r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna”.

Więcej o operacji24.04.2017r. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Nowa Sarzyna

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa pierwsza” i „Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa druga”.

Więcej o projekcie dla grupy pierwszej

Więcej o projekcie dla grupy drugiej12.07.2012 r. Rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji.

2 lipca 2012 roku, na mocy umowy podpisanej pomiędzy Usługowym Zakładem WOD-KAN-GAZ Józef Lis oraz ZGK Nowa Sarzyna Sp. z o.o., zostały rozpoczęte prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna - Judaszówka oraz części miasta Nowa Sarzyna - Osiedle Janda. Prace mają być ukończone do dnia 30.09.2013 roku.