Informacje o przetargach


13.12.2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę pod nazwą "Dostawa paliw płynnych w 2019 r.”

więcej...20.11.2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na usługę pod nazwą „Zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 r.”.

więcej...