Informacje o taryfach


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 lipca 2026 r.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronach:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-rzeszowie-taryfy/decyzja-rz-rzt-70-25-2023.html

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyNowaSarzyna/document/972733/Uchwala-LXXIX_640_2023