Informacje o projekcie
Tytuł projektu:

„Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach SUW”

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

III Czysta Energia

Działanie:

3.1 Rozwój OZECałkowita wartość projektu: 671 302,19 PLN


Kwota dofinansowania: 463 908,01


Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2020-03-31
Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o., obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów publicznych (Stacji Uzdatniania Wody). Przedmiotem projektu jest montaż 5 instalacji fotowoltaicznych. Powstanie 5 instalacji: I. instalacja na dachu o mocy 39,26 kW w Nowej Sarzynie, II. instalacja na dachu o mocy 7,28 kW w Sarzynie, III. instalacja na gruncie i na dachu o mocy 15,86 kW w Łętowni, IV. instalacja na gruncie o mocy 34,32 kW w Woli Zarczyckiej, V. instalacja na gruncie i na dachu o mocy 25,2 kW w Jelnej.

Planowane efekty:

Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w gminie Nowa Sarzyna poprzez redukcję emisji Co2 97,45 Mg/rok. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.