Aktualności


06.07.2020 r. Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu sieciowego dla miejscowości Sarzyna

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w badaniach jakości wody wodociągu sieciowego Nowa Sarzyna nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników, co oznacza, że woda w w/w wodociągu odpowiada wymaganiom stawianym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

WODA DLA KONSUMENTÓW W MIEJSCOWOŚCI SARZYNA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA
ZA WYNIKŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY01.07.2020 r. Komunikat w sprawie wodociągu w miejscowości Sarzyna

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w badaniach wody w jednorazowym punkcie w miejscowości Sarzyna stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wody, z tego to powodu woda dla konsumentów nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenia obowiązuje do czasu uzyskania kolejnych wyników badań wody, tj. do dnia 03.07.2020 r.17.06.2020 r. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkłych

W związku z faktem, że od 1 lipca 2020 r. Gmina Nowa Sarzyna nie będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, na właścicielach tych nieruchomości spoczywać będzie obowiązek zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Wobec powyższego Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. informuje oraz zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszym zakładem.

Poniżej przedstawiamy:

 • cennik plik PDF
 • wniosek o zawarcie umowy plik PDF
 • wzór umowy plik PDF
 • harmonogram plik PDF

 • Osoby do kontaktu:
  Pan Piotr Rejman tel. 17 241 35 75 wew. 41
  Pani Ewa Siedlecka tel. 17 241 35 75 wew. 70


  12.02.2020 r. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia

  Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia - etap I”.

  Informacje o projekcie  04.12.2018 r. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach stacji uzdatniania wody na terenie gminy Nowa Sarzyna

  Informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach SUW”.

  Informacje o projekcie  02.10.2017r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Informujemy, że w dniu 25.09.2017r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna”.

  Więcej o operacji  24.04.2017r. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Nowa Sarzyna

  Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa pierwsza” i „Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Nowa Sarzyna – grupa druga”.

  Więcej o projekcie dla grupy pierwszej

  Więcej o projekcie dla grupy drugiej  12.07.2012 r. Rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji

  2 lipca 2012 roku, na mocy umowy podpisanej pomiędzy Usługowym Zakładem WOD-KAN-GAZ Józef Lis oraz ZGK Nowa Sarzyna Sp. z o.o., zostały rozpoczęte prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna - Judaszówka oraz części miasta Nowa Sarzyna - Osiedle Janda. Prace mają być ukończone do dnia 30.09.2013 roku.